Szimchat Tóra - a Tóra örömünnepe

A sátrak ünnepe valójában Smini Aceretkor fejeződik be, ilyenkor búcsút veszünk az ünnepi csokortól és a szukkától. Ekkora befejeződtek az őszi szüretek, lezárul a nagyünnepi időszak, Hosánó rabbó volt a legutolsó lehetőség, hogy kérjük az ítélet enyhítését,  legyen jobb életünk! Az aceret szó magában foglalja a megállítani jelentést is, hiába teltek el Szukkot napjai, még nincs vége az ünnepeknek!

 

Bölcseink példázata szerint az elkövetkező ünnep, amely már nem illeszkedik szorosan az előző ünnephez valójában ráadás vagy ajándék: a király lakomát rendezett, ahol a meghívottak ettek-ittak, mulatoztak, együtt örvendeztek. Amikor véget ért az ünnepség, a király megkérte őket, maradjanak még egy napig, olyan jó volt együtt. Ez a Szimchat Tóra, még egy nap öröm!

Felmerül a kérdés, hogy miért nem Savuot idején táncolnak, énekelnek, akkor mindenki komoly, magasztos hangulatban van, miért nem akkor örvendeznek?

Egy másik példázat szerint a királynak eladó lánya van. Szép is, okos, jólelkű. Kerestek vőlegényt a királyi családok, fejedelmek fiai között, de egyet sem találtak, aki méltó lett volna erre a házasságra. Sokan jelentkeztek, de a királynak egyik sem felelt meg. Ekkor az egyik miniszter előállt, és azt mondta: - Én ismerek egy megfelelő fiatalembert, aki minden szempontból elfogadható, csak ő egyszerű földműves. – Hozd el, szeretném megismerni!

A királynak nagyon megtetszett a fiú, kérdezgette mindenről, egyre jobban megkedvelte. Elhatározta, mielőbb megtartják az esküvőt.

A vőlegény jelölt szeme kikerekedett, nem akarta elhinni, hogy egy héten belül házas ember lesz, azzal együtt, hogy szépnek látta a menyasszonyt, de nem is ismerte!

A lakodalom után az ifjú férj egyre jobban megszerette feleségét, Nemcsak szép volt, hanem jóságos, okos tanácsokat adott, öröm volt vele minden óra. Fél év múlva a király elé járult és megkérte: - Most szeretnék igazi lakodalmat tartani, most már tudom, milyen kincset kaptam!

Most tudok igazán örülni, ez lesz az igazi örömöm.

 

Hasonló a Szimchat Tóra története. Az Egyiptomból menekülő, fáradt, elgyötört zsidóság a Tóraadás napján elfogadta, majd később, amikor megismerte, amikor élete része lett, akkor már szívből örült, ami megnyilvánul a Tóra örömünnepén.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala