Elul a megtérés hónapja

Idén augusztus 10-én köszöntött be Elul, a bűnbánat hónapja.
Ez az időszak a zsidó újesztendőt megelőző négy hét a számvetésről, hibáink-vétkeink átgondolásáról szól. Felkészülünk a Félelmetes Napokra, mikor is - a hagyomány szerint – feltárulnak a könyvek, amelyek nyilvántartják bűneinket. A jó embereknek nem kell félniük, hiszen ők felmentést kapnak, jó életre, jó párnószera –megélhetésre írják be őket. A rosszak büntetést kapnak, félnivalójuk a „közepeseknek” – a legtöbb embernek van, akik a jó és a rossz között állnak.
A lelkek, mint a nyáj a pásztor botja alatt, elhaladnak az isteni ítélet előtt, kit életre-kit halálra jegyeznek be. Ilyenkor csak az őszinte megbánás segíthet. A hagyomány szerint kétféle bűn létezik, az egyiket az Örökkévaló ellen követjük el, ha nem a törvényei szerint élünk, a másik, a súlyosabb az, amit embertársaink ellen vétkezünk. Ezeket- legyen az csalás, árulás, rosszakarat, irigység, megbántás – csak a sértett fél oldozhatja fel. Ezért régen – hagyományos közösségekben -  a tagok ünnepek előtt bocsánatot kértek egymástól. Elul havában hétköznap reggeleken felhangzik a sófár rekedtes-ősi hangja, emlékeztetve a Teremtőt az ősapák érdemeire, hiszen Ábrahám kész lett volna feláldozni egyszülött fiát, Izsákot az Örökkévalónak, helyettes áldozat lett a szarvánál fennakadt kos, az első sófár tulajdonosa. A hó utolsó napjaiban a reggeli ima előtt mondják a szlichot-szlihesz imákat, amely könyörgés az isteni bocsánatért. Régen a zsidó utcákban még pirkadat előtt járt a sámesz (templomszolga), és botjával ütögette a hitsorsosok ablakait. Ajf cu szlichesz – Fel a szliheszre – kiabálta, és az emberek még álmosabban mentek hajnalban a reggeli imára.
Elul hava másért is kiemelkedik a hónapok között, hiszen ekkor alkotta  az Örökkévaló a Világegyetemet, hogy Ros Hasonókor megkoronázza azt az ember teremtésével. A misztikus magyarázat  szerint az Elul név feloldása A(alef)ni L(lamed)edodi Vaani(vav) Lo (lamed), azaz az Énekek Éneke sorainak rövidítése: A szerelmesemé vagyok és ő az enyém. A jelképes értelmezés arra utal, hogy Izrael népe különleges kapcsolatban van Istennel, így a bocsánat sem maradhat el.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala