A legnagyobb zsidó gyásznap

A zsidó nép több évszázados történelme során igen sok szenvedésen ment keresztül, megpróbáltatásokon, amelyek nagyritkán szerencsésen végződtek, mint purim ünnepénél, ám legtöbbször gyász és fájdalom kísérte útjukat. Vannak időszakok, amikor a hitükért meggyilkolt mártírokra emlékeznek, például peszah és savuot között, az úgynevezett ómerszámlálás heteiben. Hajdan ez az aratás ideje, s így örömteli időszak volt, ám a történelmi események (a Bar-Kochba vezette szabadságharc kegyetlen leverése és a keresztes hadjáratok pusztításai) befeketítették azt. Ilyenkor nem szokás borotválkozni, és lág baómer (az ómerszámlálás 33. napja kivételével) esküvőt, nagyobb vigasságot sem tartunk.

Hasonlóképpen gyászhetek vannak nyáron, a jeruzsálemi Szentély pusztulásának évfordulója előtti három héten, amely a zsidó áv hónap kilencedikére esik. A három gyászhét egy böjtnappal, tamuz 17-ével ( sivá ászár betamuz ) kezdődik, ekkor omlottak le Jeruzsálem falai. Három hétig ugyancsak tilos esküvőt, nagyobb ünnepséget tartani. Az évforduló előtt, kilenc napon át (szombat kivételével) részleges böjt is van, nem eszünk ilyenkor húst. Ezek az úgynevezett tejes napok.

A legjelentősebb zsidó gyásznap azonban áv hó kilencedike (héberül tisá beav ) böjtnap, amikor nem eszünk és nem iszunk semmit, előző este napnyugtától másnap, a csillagok feljöveteléig. A szomorú történelmi események úgy hozták, hogy mind a két Szentély (időszámításunk előtt 587-ben, illetve időszámításunk szerint 70-ben) ezen a napon pusztult el.

A böjt előestéjén a vallásosabb zsidó férfiak nem vesznek bőrcipőt, hanem vászonpapucsban ülnek a zsinagógában, alacsony padokon, s a gyászra emlékezve mondják el, ősi, szomorú dallammal a bibliai Jeremiás Siralmait, másnap reggel pedig a középkori kinot műfajához tartozó gyászénekeket, köztük a középkor legnagyobb héber költőjének, Juda Halévinek híres Cionidáit.

Régi szokás az is, hogy ilyenkor felkeressük a temetőt, de ezúttal nem a rokoni sírokat látogatjuk meg, hanem az ott elhelyezett emlékműveket és a nagy rabbik sírjait keressük fel, könyörögve a Mindenható megbocsátó szeretetéért.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala